Efektywna komunikacja interpersonalna


CEL

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom barier w komunikacji oraz zdefiniowanie sposobów radzenia sobie z nimi.

KORZYŚCI


W trakcie szkolenia uczestnicy poznają specyfikę aktywnego słuchania, przy pomocy profesjonalisty zidentyfikują swoje własne bariery komunikacyjne, a także te czynniki interakcji, które utrudniają im komunikację z innymi, a pochodzą z zewnętrznego środowiska. Wskażemy jak należy pytać, słuchać i rozmawiać oraz jak minimalizować dystraktory.


Zapisz się!

Share