Doradztwo HR

Kilkanaście lat pracy jako ekspert w zakresie Human Resources, to podstawa formowania oferty działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.  Doświadczenie to jest oparte na współpracy z amerykańskimi firmami rekrutującymi pracowników w Polsce oraz współpracą z różnymi firmami, w tym także sprzedaży bezpośredniej. Przeprowadzenie tysięcy rozmów rekrutacyjnych (w większości prowadzonych w języku angielskim), ocena setek pracowników i prowadzenie szkoleń pozwalają nam działać sprawnie, elastycznie i efektywnie, uwzględniając indywidualną specyfikę klientów.

Działania i doradztwo w tym zakresie obejmują: poszukiwanie i rekrutację pracowników. Ocenę pracowników (Assessment i Development Center), diagnozę potrzeb szkoleniowych, przygotowanie i prowadzenie szkoleń. Doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i w zakresie strategii HR.