Komunikacja Internetowa


CEL

Zapoznanie uczestników ze sposobami kreowania wizerunku w Internecie.

KORZYŚCI


Uczestnicy dowiadują się jakich powinni używać sposobów komunikacji w celu wykreowania pożądanego przez nich wizerunku. Indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa obejmują wybór narzędzi komunikowania spośród: profesjonalnych portali, portali niszowych, blogów, używania komunikatorów (Skype, gg, Yahoo Messenger), budowania wizerunku poprzez korzystanie z własnych stron internetowych. Polityka zaznaczania obecności w Internecie. Zasady i doradztwo w zakresie obecności na Facebook, Twitter, My Space i In. Doradztwo dotyczące zakresu i typu ujawnianych informacji.


Zapisz się!

Share