Curriculum Vitae

CV w języku polskim

CV    english version


dr hab. Hanna Mamzer

Wykształcenie
2010 Tytuł doktora habilitowanego z zakresu nauk humanistycznych, specjalność Socjologia Kultury.
2009 Udział w szkoleniu „Methodology of teaching on multiculturalism” Suzanne Monkasa z Centrum For Cross Cultural Management (CIMIC) Mechelen/Belgium.
od 2001 Adiunkt w Instytucie Socjologii UAM.
2001 Doktorat w Instytucie Socjologii UAM „Budowanie tożsamości w warunkach kontaktów wielokulturowych”, promotor: prof. dr hab. Marian Golka.
1997-2001 Studia doktoranckie w Zakładzie Socjologii Cywilizacji Współczesnej; Instytut Socjologii UAM.
1997-2000 Wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych, Al.Marcinkowskiego 25, Poznań
1992-1997 Studia magisterskie w Instytucie Psychologii UAM, promotor: prof. dr hab. Anna Brzezińska.
1994-1997 Studia wg Indywidualnego Toku Studiów, włączającego do programu dodatkowe przedmioty z zakresu socjologii, ekonomii (marketing) i pedagogiki, opiekun naukowy: prof. dr hab. Augustyn Bańka .
1994-1996 Kurs Pedagogizacji UAM.

Udział w szkoleniach

2010 Prowadzący: Paulina Wycichowska; Temat: Techniki Tańca Oparte na Metodzie Marty Graham.
2010 Prowadzący: Wojciech Eichelberger; Temat: Zarządzanie energią życiową.
2010 Prowadzący: Temat: Wewnątrzkorporacyjne Szkolenia WSB: Kreowanie wizerunku.
2009 Prowadzący: Piotr Tymochowicz; Temat: Skuteczne kreowanie wizerunku.
2009 Prowadzący: Allan Craig; Temat: Metoda Feldenkrais’a. Praktyczna analiza ruchu.

Udział w projektach, badaniach i granty

2009 Grant Wenętrzny IS UAM: Polscy migranci w UK po roku 2004.
2010 Socrates Erasmus Teaching Grant w Turcji/Sivas
2010 Socrates Erasmus Teaching Grant w Leeuvarden/Holandia
2010 Socrates Erasmus Teaching Grant w Mechelen/Belgium
2010 Socrates Erasmus Teaching Grant w Leeuvarden/Holandia
2010 Grant WSB na realizację projektu zajęć metodami aktywizującymi: “Kreowanie wizerunku”
2009 Grant UAM na badania w Maroku „Intercultural dialog on Trust” University of Oujda, Maroko
2009 Projekt badawczy finansowany na podstawie dotacji przez Miasto Poznań
„Poziom zaufania mieszkańców Poznania do obcokrajowców i jego uwarunkowania”
2009 Grant Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza “Polscy migranci w Wielkiej Brytanii po roku 2004”
2009 Grant Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza “Intercultural Dialogue on Trust and Multiculturalism”
2009 Erasmus Mundus Teaching Grant w Naryn State University, Kigistan.
2009 Grant Ernst & Young: workshop: “Skuteczne przygotowanie wniosku I projektu grantowego”
2008 Santander Group Teaching Grant w Pavia, Włochy.
2008 Grant British Council na redakcję publikacji zbiorowej: H.Mamzer (2008) „Czy kres wielokulturowości?”.
2008 Grant Provident SA na redakcję publikacji zbiorowej: H.Mamzer, T.Zalasiński (2008) „O refleksji nad fenomenem zaufania”.
2007 Prowadzenie Projektu dla British Council “Wielokulturowa Europa III”.
2006 Uczestnictwo w grancie: “Polish-Norwegian mediators; ‘Nomads’ mediating language, culture and knowledge /competence”. Trondheim University/Norwegia.
2006 Uczestnictwo w projekcie: “Przyczyny utrudniające wyrażanie identyfikacji Żydów z mniejszością żydowską w Polsce”.
2006.XI Socrates Erasmus Teaching Grant w Leeuvarden/Holandia
2006.IV Socrates Erasmus Teaching Grant w Leeuvarden/Holandia
2005 Fulbright’s Ocasional Lecturing Program: Grant: Lectures at New Mexico State University CA, USA.
2005 Fulbright’s Ocasional Lecturing Program: Grant: Lectures at Stanford University CA, USA.
2005 Socrates Erasmus Teaching Grant w Leeuvarden/Holandia
od 1999 Sekretarz pisma: „Człowiek i Społeczeństwo”.
1998-2002 Tłumacz dla Visa International (język angielski) „Visa Olimpics of Imagination” w Salt Lake City/USA, Sydney/Australia oraz Nagano/Japonia.
1999-2002 Pełnomocnik Dziekana ds. Międzywydziałowych Studiów Zintegrowanych.
1998-2002 Instytutowy Koordynator Programu Socrates- Erasmus.
1998-1999 Sekretarz pisma: Europa Wschodu i Zachodu.
1997-2001 Udział w sześciu misjach dyplomatycznych nadzorujących wybory parlamentarne i prezydenckie z ramienia OBWE w Jugosławii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie i Chorwacji.
2004 Grant UAM na realizację badań: „Baranek na talerzu. Ponowoczesne meandry konsumpcji”.
2003 Grant UAM na realizację badań: „Komunikacja wykorzystująca ikonografię a karnawalizacja cywilizacji”.
2003 Grant UAM na redakcję publikacji zbiorowej: H.Mamzer, J.Grad (2003) „Karnawalizacja. Elementy ludyczne w kulturze współczesnej”.
2003 Grant UAM i AM na redakcję publikacji zbiorowej: H.Mamzer, J.Wiśniewski, (2004) (red) Klonowanie i hodowla komórek macierzystych, wyzwaniem dla medycyny, etyki i społeczeństwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
2002 Grant UAM i AM na publikację: J.Gadzinowski, L.Pawelczyk, J.Wiśniewski, (2003) (red) Dawanie życia. Problemy wspomagania rozrodu człowieka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
1999 Grant UAM na realizację badań: „Budowanie tożsamości w warunkach kontaktów wielokulturowych”.
1998 Grant UAM na realizację badań: „Nomadyzm młodzieży polskiej jako redefinicja tożsamości”.
1998 Grant UAM dofinansowujący udział w konferencji „20th IMISE Conference” Oxford/Wielka Brytania.
1997 Grant UAM dofinansowujący udział w konferencji „Brain and Self”, Elshinore- Dania.
1997 Grant Fundacji im.S.Batorego dofinansowujący udział w konferencji „Brain and Self”, Elshinore- Dania.

Wyróżnienia i nagrody

2009 Stypendium w ramach programu Erasmus Mundus w Kirgizstanie.
2008 Stypendium we Florencji. Centrum Badań Nad Integracją Europejską Natolin
2006-2007 Stypendium habilitacyjne UAM.
2006 Stypendium Wasilewski Scholarship w Cambridge przyznawane przez British Council.
2005-2006 Stypendium habilitacyjne UAM.
2004 Stypendium Polityki dla Młodych Naukowców.
2004 Stypendium Fulbright Commission na 5-cio miesięczny pobyt w USA, profesor: Elizabeth Grosz.
2003 Nagroda Rektora UAM, II stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej.
2003 Nagroda Rektora UAM, III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej.
2003 Nominacja do tytułu Eurotalent 2003 w dziedzinie nauka.
2002 Nagroda Rektora UAM, II stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej.
2002 Stypendium Scandinavian International Management Institute Kopenhaga/Dania- program MBA.
2000 Stypendium Central European University Nationalism Studies Department, Ph.D. Support Program, Budapeszt/Węgry.
2000 Stypendium Central European University Gender Studies Department, Ph.D. Support Program, Budapeszt/Węgry.
1997 Wyróżnienie za recenzję „Pod Aniołem”. Gazeta Wyborcza.
1996-1997 Stypendium Fundacji UAM w dziedzinie „Nauka i kultura”.
1993-1997 3 roczne stypendia naukowe UAM.
1995-1996 Stypendium Ministra Edukacji za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe.
Członkostwo w stowarzyszeniach
Qualitus Stowarzyszenie na rzecz promocji i jakości wyjazdów za granicę
Poznańskie Akademickie Stowarzyszenie Szermierzy
Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta
Stowarzyszenie Stypendystów Polityki
European Sociological Assotiation
Funkcje honorowe

Od 2010 Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej
2010 Przewodnicząca Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
od 2009 Recenzentka pisma: „Studia socjologiczne”.
od 1999 Sekretarz pisma: „Człowiek i Społeczeństwo”.
1998-2002 Tłumacz dla Visa International (język angielski) „Visa Olimpics of Imagination” w Salt Lake City/USA, Sydney/Australia oraz Nagano/Japonia.
1999-2002 Pełnomocnik Dziekana ds. Międzywydziałowych Studiów Zintegrowanych.
1998-2002 Instytutowy Koordynator Programu Socrates- Erasmus.
1998-1999 Sekretarz pisma: Europa Wschodu i Zachodu.
1997-2001 Udział w sześciu misjach dyplomatycznych nadzorujących wybory parlamentarne i prezydenckie z
ramienia OBWE w Jugosławii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie i Chorwacji.
1996-1999 Recenzentka pisma „Aida- media. Teoria i praktyka reklamy”