Reintegracja pracowników po powrocie do Polski


CEL

Szkolenie ma pomóc wdrożyć się w kulturę kraju pochodzenia, co jest szczególnie istotne dla pracowników przebywających poza krajem przez kilka lat.

KORZYŚCI


Podniesienie oceny jakości życia, szybka integracja ze środowiskiem, które uległo zmianom, przestawienie się na inne zasady społecznego funkcjonowania, to korzyści z tego szkolenia. Korzyści te należy oceniać jako zysk zarówno w kategoriach firmy jak i konkretnych osób w nich uczestniczących.


Zapisz się!

Share