Integracja pracowników spoza Polski


CEL

Celem szkolenia jest jak najlepsze zintegrowanie pracowników spoza Polski z polskim środowiskiem i zapoznanie ich ze specyfiką kultury polskiej.

KORZYŚCI


Ten rodzaj szkoleń obejmuje zarówno coaching indywidualny jak i szkolenia grupowe. Korzyści wynikające z udziału w tych programach to podniesienie pewności siebie w nowej kulturze, usprawnienie działania, podniesienie subiektywnie odczuwanego komfortu życia co przekłada się na efektywność w realizacji zadań zawodowych.

Zapisz się!

Share