Przemówienia publiczneCEL

Celem szkolenia jest udoskonalenie umiejętności oratorskich.KORZYŚCI

Uczestnicy poznają zasady retoryki, sposoby panowania nad audytorium i koncentrowania jego uwagi. Szkolenie ma także wskazać podstawowe techniki radzenia sobie ze stresem wynikającym z obaw przed wystąpieniami publicznymi. Uczestnicy dzięki cyfrowej rejestracji swoich wystąpień, otrzymają informację zwrotną służącą udoskonaleniu zdolności oratorskich.


Zapisz się!

Share