Kreowanie wizerunku


CEL

Dzięki udziałowi w tym szkoleniu, uczestnik poznaje zasady kreowania wizerunku, które pomogą mu dostosowywać swój wizerunek do konkretnych sytuacji z jakimi ma do czynienia w życiu.

KORZYŚCI


Uczestnik poznaje pozawerbalne techniki wywierania wpływu, wykorzystujące gestykulację, mimikę, pantomimikę, zarządzanie przestrzenią oraz manipulowanie rekwizytami. Otrzymuje informację zwrotna na temat tego jak jest postrzegany przez odbiorców, jak zmienić wizerunek w pożądanym kierunku.


Zapisz się!

Share