Różnice międzykulturowe


CEL

Szkolenia z zakresu różnic kulturowych mają na celu poznanie ogólnych zasad dotyczących zróżnicowania kulturowego. Poznanie specyficznych dymensji opisujących kultury ułatwi uczestnikom efektywne w nich funkcjonowanie.

KORZYŚCI


Niezwykle atrakcyjne szkolenia z tego zakresu dają zarówno praktyczną wiedzę jak i pozwalają zrozumieć zachowania tak innych, jak i swoje własne. Są to bardzo praktyczne szkolenia wskazujące na możliwe błędy interpretacyjne pojawiające się w kontakcie z odmiennością kulturową. W zależności od ukierunkowania, te szkolenia dostarczają praktycznych wskazówek dotyczących odczytywania komunikacji niewerbalnej, znaczenia kontekstu przestrzennego itd.