Interakcyjna metodologia

Interakcyjna metodologia

Szkolenia prowadzone są w oparciu o interakcyjne metody pracy z grupą, pozwalające na poznanie i doświadczenie prezentowanych treści. Wzbogacenie procesu szkolenia o element przeżycia, utrwala przekazywane treści i pozwala na ich łatwe przyswojenie.

Szkolenia prowadzone są dynamicznie: w oparciu o prezentacje w Programie Power Point, wykorzystujące grafikę, filmy, cyfrowe pliki MP3 i MP4 oraz muzykę, angażują uczestników włączając ich w symulacje i dyskusje nad proponowanymi „case studies”